Çukurova’nın güç kontrol sistemleri, enerji üretim sistemlerinin güvenilir, güvenli, verimli, kullanıcı dostu, uygun maliyetli çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır. 

        Herhangi bir sistem talebine mükemmel şekilde uyan optimum çözüm sunmak; tek veya birden fazla kullanım için, kullanımı kolay temel enstrümantasyonlu bekleme, acil durum veya sürekli uygulamalar için, gerekli tüm koruma cihazları, çalışma durumu göstergeleri, operasyonun güvenliğini sağlamak için tamamen entegre edilmiştir. Her kontrol sistemi, güvenli, güvenli ve basit işlevsellik için müşteri özelliklerine göre özelleştirilebilir. 

        Çukurova’nın Müşterileri dünya çapında faaliyet göstermekte ve özel proje çözümleriyle bireysel olarak özelleştirilmiş güç ürünlerine olan talepleri artmaktadır. Sistemlerimizin ana bileşenleri olmasına rağmen; motor, alternatör, kontrol modülü vb. projelerimizin çoğunlukla benzer bileşenleridir, Çukurova’nın sistemleri çoğunlukla Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli çeşitlere sahip Kontrol Tasarımında birbirinden ayrılmaktadır. 

        Tek bir marka ile temel bileşenler üretmeye çalışmanın aksine, Çukurova, bileşenlerin nihai entegrasyonu için yenilikçi çözümlerle kapsamlı kontrol tasarım mühendisliğine odaklanmıştır. Bu entegre bileşenler dünyaca ünlü üreticilerin saygın ürünleridir ve bu yaklaşım Çukurova tasarım mühendislerini belirli bir proje tasarımı için en uygun bileşeni seçmekte serbest bırakmıştır. Çukurova mühendisleri, çok çeşitli bileşen özelliklerine sahip çok sayıda alternatife sahiptir. 

        Çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarını bir markanın sınırlı bileşen hükümlerine uydurmanın aksine, Çukurova’nın Kontrol Felsefesi, tüm yaşam döngüsü boyunca dünya çapında düşük maliyetli çok kaynaklı kullanılabilirliğe sahip farklı bileşenlerin hükümleriyle nihai güç çözümünü sağlamaktır.

        Ayrıca, bir kaynağın sınırlı satış sonrası ağına sahip olmanın aksine, Çukurova, küresel bileşen üreticilerinin hizmet ekiplerini, Çukurova ekibinin özel bir üyesi olarak hareket etme konusunda kesin taahhütleri olan tedarik sözleşmelerimizle de bütünleştirmektedir. Çukurova Güç Kontrol Sistemleri, Çukurova Müşterisinin dünya çapında parça ve servislerin düşük maliyetli kesintisiz kullanılabilirliğine sahip olmasını sağlar. 

        Aşırı konumlardaki Müşterilerimiz, çalışanların ve ticari faaliyetlerinden etkilenen diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak zorundadır. Bugün yeni düzenlemelerin karmaşıklığı artıyor ve Çukurova, Güç Kontrol sistemlerinde sürekli olarak güvenlik teknolojilerini uyguluyor. İyileştirilmiş tanılama sayesinde bu, Müşteri tesislerimizin gömülü karlılığı için hayati önem taşıyan azaltılmış duruş süreleri ve dolayısıyla sistem kullanılabilirliğini artırır.

         Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler ve küresel ağların genişlemesi, sistemler arasındaki veri alışverişini insanlar kadar gerçekleştirdi. Alt sistemlerin yerinde toplanmasının aksine, Çukurova Güç Kontrol Sistemleri; PCS-i3S, en son bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak özelleştirilmiş ürünü hayata basit, güvenli ve güvenli bir şekilde entegre eder. Modern iletişim teknolojisi sayesinde, Kontrol Sistemlerimiz, Müşteriye uzaktan hizmetler ve önleyici bakımlar sağlayan entegre bir akıllı ağa dönüştürülür.